top of page

מעצבי העבר - דור מייסדי עיצוב הבמה בישראל

אגודת מעצבי הבמה בישראל מוקירה את מעצבי העבר בשאיפה כי שמם ועבודתם בתחום העיצוב יוכרו גם כיום.  

אתם מוזמנים לקרוא כאן על גדולי המעצבים מתחילת דרכו של התאטרון בישראל. 

bottom of page